Regional försörjning av hjälpmedel vid medicinsk behandling

Från 1 maj införs regional försörjning via Hjälpmedelscentralen, Regionservice, för personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling.

Överenskommelse är nu påskriven av aktuella parter, Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström och Servicedirektör Thomas Front. Till överenskommelsen finns revideringsbara tillämpningsanvisningar, i syfte att kunna fortsätta att utveckla och att effektivisera samarbetet mellan Hjälpmedelscentralen och vårdgivarna. För de som jobbar med de praktiska frågorna i överenskommelsen har en mer lättanvänd guide tagits fram och som kommer publiceras på vårdgivarwebben 1 maj.

Informationsmöten om innehållet i överenskommelsen har hållits på 6 sjukhus under mars månad. Informationsmaterial och webbaserade utbildningar för Websesam finns tillgängliga på projektplatserna.

Projektplats (intranät)

Vårdgivarwebben (extern åtkomst)

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19