Regionservice transportorganisation under pandemin för PCR-tester och vaccin

Uppdaterad:
Publicerad:

Under pandemin har många inom Regionservice arbetat med andra uppgifter än de brukar. För Mikael Svensson blev det att gå från sitt ordinarie arbete som processledare för transporter inom område Logistik till att bygga en transportorganisation för PCR-tester och sen också vaccinationstransporter inom hela Västra Götaland.

- Precis i början av pandemin fick jag uppdraget att stötta med eventuella akuta transporter för skyddsutrustning ut till sjukhusen, eftersom vi i början inte testade så mycket. Men när testningen kom igång i april, maj förra året så var ju prio ett att sätta en transportorganisation för PCR-testerna och se till att den var kvalitetssäker, säger Mikael.

Västra Götalandsregionen ökade sin testkapacitet under maj 2020,då skulle Regionservice förse alla teststationer med färdigpackade testkitt. Det var 10 000-tals kit som packades av Regionservice personal och som sedan skulle transporteras till vårdcentraler, kommunen samt teststationerna runt om i regionen.

- Det har varit full fart och jag älskar när man får växla upp och köra på och jag har jobbat mycket men det har varit en rolig tid. Jag har nog haft cirka 50 samtal om dagen i genomsnitt, säger han.

I början levererades PCR-testkitten av Regiontransporter och PEX (PostNords expresstransporter) innan det mesta hamnade på Marknadsplatsen och distribuerades av Depån, vilket innebär att de levererade ut testkitten men också hämtar upp dem för att transportera dem till labben som ska analysera testerna.

- Det har varit en enorm mängd PCR-tester vi har transporterat till verksamheter inom regionen och samhällsnyttiga verksamheter samt till våra 49 kommuners vårdenheter, och vi har bara haft 2-3 avvikelser där kedjan inte har fungerat hela vägen av olika skäl. Många av våra medarbetare har jobbat helger och röda dagar, men alla har ställt upp för detta har ju varit väldigt viktigt. Det är fantastiskt vad alla inblandade har bidragit med, säger Mikael.

Under hösten 2020 började Västra Götalandsregionen förbereda för vaccinet som skulle komma i december eller januari. Då fick Mikael och hans kollegor uppdraget att ta fram en transportorganisation för vaccinleveranserna.

- Tanken var att VGR skulle använda sig av ordinarie distributionskanaler för vaccin, men vi fick besked att våra tänkta leverantörer inte kunde starta upp så snabbt. Vi fick helt enkelt utgå ifrån att Regiontransporter skulle göra transporterna själva. Vaccinet måste ha en obruten kylkedja från leverantören, vilket gör att transporterna är lite speciella. Efter lite efterforskning kom vi fram till att vi hade kylboxar kvar i regionen sedan svininfluensan och dessa fick vi validerade på rekordkort tid så att vi kunde använda dem, säger Mikael.

Mikael har arbetat otroligt mycket under pandemiåret men han är noga med att höja sina kollegor och andra inom Regionservice som också har gjort ett enormt stort arbete för att få testkit, PCR- och vaccintransporterna att fungera så bra som möjligt.

- Jag är otroligt stolt över oss inom Regiontranporter. Alla som har ställt upp och kört vaccinleveranser har känt en stolthet för det arbete vi gjort, avslutar han.

Nu när andra transportörer tagit över vaccintransporterna har Mikael gått tillbaka till sin vanliga tjänst som processledare inom område Logistik.