Rullstolscafé - vad är det?

Personal på Regionservice Hjälpmedelscentral åker till Frölundaskolan Bräcke och reparerar hjälpmedel en gång i månaden. Detta är ett samarbete mellan Habiliteringen i Frölunda, Hjälpmedelscentralen i Mölndal och skolan. Kika in i den kreativa verkstaden med oerhört engagerade elever, tekniker och assistenter.

Senast uppdaterad: 2018-10-07 19:41