Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uppgiftsväxlingen på Östra sjukhuset växer

Uppgiftsväxlingen som Regionservice utför i Västra Götalandsregionen har haft en mycket positiv utveckling med starkt ökat förtroende från uppdragsgivarna.

På Östra sjukhuset har Regionservice tagit över arbetsuppgifter från vården på sex olika avdelningar samt på Kvinnokliniken (KK). Från början var det mellan- och slutstäd som gjordes, men nu har tjänsteutbudet utökats och Regionservice personal hjälper nu även till med bland annat materialpåfyllning, tvätt och blodleveranser. 

-Det är oerhört stimulerande att vi har blivit så uppskattade och att det landat så bra, säger Rickard
Algotsson och Darinka Solaja, teamchefer inom sektion Östra. Det är en investering för kunden där vi går in och tar över arbetsuppgifter som de själv gjort innan och då är det givetvis extra roligt att de är så nöjda som de är, fortsätter Rickard och Darinka Solaja.

En solskenshistoria
Charlotte Hagström är teamchef på Östra sjukhuset och har drivit projektet uppgiftsväxling på Kvinnokliniken sedan maj 2017 då all förlossningsverksamhet i Göteborg flyttade till Östra sjukhuset. Tidigare har undersköterskor städat efter varje förlossning och vid hemgång, men utifrån förbättringssyftet behövde de avlastning med lokalvård. Projektet har nu övergått till normal verksamhet och idag är alla som varit med sedan starten av projektet fast anställda. 

-Det är en solskenshistoria och vi har lyckats med de mål vi satte upp, säger Charlotte och ser glad och stolt ut över sin personal. Regionservice ”Resursteam” städar alla förlossning och BB rum på hela KK. På dessa typer av avdelningar är det mycket städ, av naturliga förklaringar. Det kommer ett team på minst två personer och städar rummet för nästa patient samtidigt som de fyller på förråd och skåp samt bäddar rent - och så rullar det på.

-Feedback på vårt arbete får vi direkt från vården på plats och det är verkligen roligt att höra hur glada de är över att vi gått in och tagit över de uppgifter som vi ju är riktigt bra på, vilket i sin tur har lett till att vårdpersonalen har mer tid över för sina patienter. Det är en win-win, avslutar Charlotte Hagström. 

Två av Regionservice medarbetare som arbetar med uppgiftsväxling på Östra
sjukhuset berättar.

-Jag kände direkt att jag blev en av alla på avdelningen, vilket kändes tryggt och bra, säger Rudina. Jag har ju inget med patienterna att göra, men jag gör saker för dem varje dag och då känns det bra att bli presenterad som en del av vårdpersonalen. 

Eva Pfrunder och Rudina Malshi arbetar på avdelning 326 och 327 på Östras barn- och ungdomssjukhus med uppgiftsväxling. Rudina började arbeta med uppgiftsväxlingen mars 2017 på barn-IVA.

Eva har arbetat med uppgiftsväxlingen sedan januari 2018 och innan dess arbetade hon endast med städ som hon själv uttrycker det.

-Att få chansen att utvecklas och arbeta med uppgiftsväxlingen är väldigt roligt, säger hon. Vi arbetar med så olika uppgifter och det är väldigt stimulerande, utvecklande och roligt. Är man bara öppen och flexibel så kommer man trivas bra med uppgiftsväxlingsarbetet.

Rickard, Evas och Rudinas chef, berättar att det finns stora utvecklingsmöjligheter inom Regionservice. -Många av de som idag arbetar med uppgiftsväxling har tidigare arbetat som lokalvårdare, men nu tagit ett steg vidare till att arbeta med uppgiftsväxlingen. Jag tycker att det visar på att vi på Regionservice tar hand om vår personal och att det finns utvecklingsmöjligheter vilket för många är viktigt. Det känns väldigt bra att vi som offentlig organisation faktiskt kan erbjuda våra anställda detta, avslutar han.

Faktaruta

Uppgiftsväxlingen på Östra sjukhuset innebär

- Materialhantering på vårdavdelning

- Patientnära daglig städning av vårdplats

- Måltids- och livsmedelshantering på vårdavdelning

- Slutstäd av vårdplats på vårdavdelning

Senast uppdaterad: 2018-06-29 10:42