Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Validering av läkemedelstransporter slutförd

Både chefer och medarbetare har varit involverade i valideringen av läkemedelstransporter.

Regionservice ansvarar för transporter av läkemedel till vårdavdelningar runt om i regionen, både till stora och små sjukhus samt till mindre vårdcentraler och folktandvårdscentraler. I början av året slutförde och godkändes den transportvalidering som Regionservice har arbetat med sedan juni 2017.

Validering utförs för att säkerställa att produkter och tjänster uppfyller de krav som finns på specificerad tillämpning och avsedd användning. Detta innebär att Regionservice nu har säkerställt sin hantering och distribution av läkemedel från att läkemedlen tas emot till att de levereras ut till våra kunder. Hanteringen innebär temperaturövervakning och full bevakning både i externa bilar och internt på sjukhusen, det vill säga ständig övervakning av de parametrar som ställs som krav på gällande läkemedelshantering enligt LVFS: 2012:8 och Riktlinjer för god distributionssed (GDP). 

- Det har varit ett digert arbete där många såväl chefer som medarbetare varit involverade. Alla har bidragit och gjort sitt allra bästa för att göra detta möjligt, säger Veronica Fredsberg, verksamhetsutvecklare inom kvalitet på Regionservice. Återkopplingen vi fick efteråt var att både Läkemedelsverket och Sjukhusapoteket var mycket nöjda med vår insats.

- Jag är både stolt och glad över att få vara en del av Regionservice som alltid gör sitt yttersta. Allt vårt fokus är på att i slutändan kunna leverera säkra och serviceinriktade produkter som tjänster till våra kunder och medmänniskor, avslutar Veronica.

Senast uppdaterad: 2018-06-25 07:04