Västkoms styrelse ställer sig bakom fortsatt samarbete kring hjälpmedelsförsörjningen

Hjälpmedelscentralen Regionservice ansvarar för hjälpmedelsförsörjning till Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter samt till kommunerna i länet. Sedan 2015 har kommunerna och VGR arbetat utifrån ett gemensamt samarbetsavtal. En utvärdering som genomfördes 2016 visar att avtalet har inneburit att priserna har sänkts med 74 miljoner kronor i jämförelse med motsvarande period när hjälpmedelsförsörjningen var upphandlad. Samtidigt har antalet uthyrda hjälpmedel ökat med 5,5 %. Under januari 2017 har den Politiska beredningsgruppen, Samrådsorganet och VästKoms styrelse ställt sig bakom ett fortsatt samarbete och tecknande av ett nytt avtal.

- Vi är väldigt nöjda med resultatet och ser fram emot att fortsätta samarbetet, säger Janne Malmborg, områdeschef Hjälpmedelscentralen.

Framgångsrikt samarbete om Hjälpmedel fortsätter

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19