Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

2019, Nr 1

Vid bokning av möteslokaler och konferensmiljöer ska regionens egna lokaler vara förstahandsalternativet.

Regionservice bildades 2006. Mycket av den service som tidigare skedde på olika sätt, på olika platser och med olika resultat sker idag samordnat. Se filmen om Regionservice och vårt uppdrag.

https://regionservice.vgregion.se/RNS/nyheter/externt-nyhetsbrev/2019-nr-1/strategi-for-och-logistik-och-forsorjning/

Varje år mäter Regionservice kundernas upplevelse av förvaltningens leveranser. Det är personer som är serviceansvariga och de som ingår i kundernas förvaltningsledningar som får enkäten. Den senaste undersökningen gjordes i maj och resultatet visar på ett ökat förtroende.  

Nu har VGR upphandlat trafik med två tunga lastbilar med Sundsvalls Express AB som leverantör, som drivs på biogas. Det är ett steg på väg mot fossilfria transporter.

På Tvätteriet Alingsås pågår ett moderniseringsarbete. Precis som i övrig verksamhet i Regionservice används teknikens möjligheter för att underlätta eller förbättra arbetet.

Område Måltider på Regionservice levererar varje år cirka 3 miljoner patientmåltider till elva sjukhus i Västra Götalandsregionen. Med jämna mellanrum görs undersökningar för att ta reda på vad patienterna tycker om maten, och vårens undersökning visade på ett gott resultat.

Är du nyfiken på hur 2018 var för Regionservice? Då kan du läsa förvaltningens årsberättelse och få en snabb överblick.

Regionstyrelsen har skickat ut framtagen Logistik- och försörjningsstrategi för Västra Götalandsregionen samt handlingsplan på remiss till berörda nämnder och styrelser. Glädjande är att det framgår i flera remissvar att strategin anses väl genomarbetad.

SÖK-dialogerna (Serviceöverenskommelser) tidigareläggs i år på grund av att deadline för budget flyttas från den 30 november till den 31 oktober.

Jag vill först tacka för ett bra samarbete och önska dig en riktigt skön semester när den kommer. Det du nu läser är första numret av nyhetsbrevet Service i VGR.

Senast uppdaterad: 2019-06-24 09:10