Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

2019, Nr 1

  • Vid bokning av möteslokaler och konferensmiljöer ska regionens egna lokaler vara förstahandsalternativet.

  • Regionservice bildades 2006. Mycket av den service som tidigare skedde på olika sätt, på olika platser och med olika resultat sker idag samordnat. Se filmen om Regionservice och vårt uppdrag.

  • https://regionservice.vgregion.se/RNS/nyheter/externt-nyhetsbrev/2019-nr-1/strategi-for-och-logistik-och-forsorjning/

  • Varje år mäter Regionservice kundernas upplevelse av förvaltningens leveranser. Det är personer som är serviceansvariga och de som ingår i kundernas förvaltningsledningar som får enkäten. Den senaste undersökningen gjordes i maj och resultatet visar på ett ökat förtroende.  

  • På Tvätteriet Alingsås pågår ett moderniseringsarbete. Precis som i övrig verksamhet i Regionservice används teknikens möjligheter för att underlätta eller förbättra arbetet.

  • Område Måltider på Regionservice levererar varje år cirka 3 miljoner patientmåltider till elva sjukhus i Västra Götalandsregionen. Med jämna mellanrum görs undersökningar för att ta reda på vad patienterna tycker om maten, och vårens undersökning visade på ett gott resultat.

  • Är du nyfiken på hur 2018 var för Regionservice? Då kan du läsa förvaltningens årsberättelse och få en snabb överblick.

  • Regionstyrelsen har skickat ut framtagen Logistik- och försörjningsstrategi för Västra Götalandsregionen samt handlingsplan på remiss till berörda nämnder och styrelser. Glädjande är att det framgår i flera remissvar att strategin anses väl genomarbetad.

  • SÖK-dialogerna (Serviceöverenskommelser) tidigareläggs i år på grund av att deadline för budget flyttas från den 30 november till den 31 oktober.

  • Jag vill först tacka för ett bra samarbete och önska dig en riktigt skön semester när den kommer. Det du nu läser är första numret av nyhetsbrevet Service i VGR.

Senast uppdaterad: 2019-06-17 11:35