Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

2019, Nr 1

  • Vid bokning av möteslokaler och konferensmiljöer ska regionens egna lokaler vara förstahandsalternativet.

  • Regionservice bildades 2006. Mycket av den service som tidigare skedde på olika sätt, på olika platser och med olika resultat sker idag samordnat. Se filmen om Regionservice och vårt uppdrag.

  • https://regionservice.vgregion.se/RNS/nyheter/externt-nyhetsbrev/2019-nr-1/strategi-for-och-logistik-och-forsorjning/

  • Varje år mäter Regionservice kundernas upplevelse av förvaltningens leveranser. Det är personer som är serviceansvariga och de som ingår i kundernas förvaltningsledningar som får enkäten. Den senaste undersökningen gjordes i maj och resultatet visar på ett ökat förtroende.  

  • På Tvätteriet Alingsås pågår ett moderniseringsarbete. Precis som i övrig verksamhet i Regionservice används teknikens möjligheter för att underlätta eller förbättra arbetet.

  • Är du nyfiken på hur 2018 var för Regionservice? Då kan du läsa förvaltningens årsberättelse och få en snabb överblick.

  • Regionstyrelsen har skickat ut framtagen Logistik- och försörjningsstrategi för Västra Götalandsregionen samt handlingsplan på remiss till berörda nämnder och styrelser. Glädjande är att det framgår i flera remissvar att strategin anses väl genomarbetad.

  • SÖK-dialogerna (Serviceöverenskommelser) tidigareläggs i år på grund av att deadline för budget flyttas från den 30 november till den 31 oktober.

  • Jag vill först tacka för ett bra samarbete och önska dig en riktigt skön semester när den kommer. Det du nu läser är första numret av nyhetsbrevet Service i VGR.

Senast uppdaterad: 2019-06-17 11:35