Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

2020, Nr 1

 • Fotograf: Regionservice

  Visste du att Regionservice jobbar med benchmarking? Vi drar nytta av andra serviceorganisationers förbättringsarbeten i samarbetsforumet Best service.

 • Fotograf: Regionservice

  På uppdrag av servicenämnden ska kundnöjdhet mätas på varje tjänst minst en gång per år. Till hösten kommer vi att skicka ut en kundenkät till de förvaltningar som använder och beställer våra tjänster.

 • Fotograf: Regionservice

  Tack vare fokuserat arbete med patientmåltiderna har klimatpåverkan i VGR minskat med i snitt 25 procent under 2019.

 • Fotograf: Regionservice

  Strategin tar ett helhetsgrepp kring logistik- och försörjningskedjan i regionen där fyra områden ska bidra till att VGR får en enhetlig, hållbar och resurseffektiv logistik- och materialförsörjning

 • Fotograf: Regionservice

  Regiondirektören har tillsammans med Servicedirektören beslutat att under 2020 sänka priserna med 30 procent på Stationshuset och Gullbergsvass i Göteborg samt Skövde konferens.

 • Fotograf: Regionservice

  Våren 2020 införs digitala kundfakturaunderlag som förenklar processen för medarbetare, effektiviserar hanteringen av underlag och bidrar till minskad miljöpåverkan

 • Fotograf: Regionservice?

  Lisa Manhof, projektledare för MiV 2.0-projektet berättar om vad det är, vad som är på gång 2020 och vad som är viktigt just nu.

Senast uppdaterad: 2019-12-11 10:56