Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hjälp med komplexa digitala möten

Har du behov av att genomföra en konferens, mässa eller ett event? Ta hjälp av Event och mötesservice före, under och efter ditt arrangemang. Digitala lösningar är ett effektivt sätt för kommunikation, även i större grupper och för olika ändamål.

Utvecklingen av digitala lösningar går fort framåt, även för mer komplexa möten. Redan idag finns många nya funktioner och möjligheter tillgängliga som inte fanns för några månader sedan. Till exempel möjligheten till digitala grupprum, modererad chatt och lösningar för digitala mässor.

Nyligen arbetade Event och mötesservice tillsammans med projektgruppen för konferensen Tillsammans sänker vi sjuktalen som i år genomfördes digitalt.

- Jag upplever att det finns en hög kompetens och erfarenhet hos Event och mötesservice, de som jobbar där samarbetar på ett sätt som underlättar och effektiviserar för kunden oavsett om de arbetar i samma eller olika uppdrag, säger Maggie Hagsjö, projektsamordnare från Hälsan och Stressmedicin.

Ta hjälp av Event och mötesservice med digitala arrangemang

Under hösten har Event och mötesservice varit involverade i arrangemang som är helt digitala, exempelvis den koncerngemensamma Chefsdagen och VGR Tour. De kan även vara behjälpliga vid så kallade hybridmöten där det både är deltagare på plats och på distans.

Exempel på några av de tjänster de bistår med utifrån kundens önskemål och behov är livestreaming, film, hantering av digitala grupprum eller projektledning/möteskoordinering för både fysiska och digitala möten.

För mer information eller offertförfrågan

Varmt välkommen att kontakta Event och mötesservice via e-post konferensadm@vgregion.se för information och offertförfrågan. Här kan du även läsa mer om deras tjänster.

 • Servicenämnden har ansvaret för Västra Götalandsregionens måltidsverksamhet och dess utveckling. Nu är många års arbete sammanfattat i en slutrapport.

 • Under perioden 10-30 november har du som kund chansen att svara på den kundenkät som Regionservice skickar ut till de förvaltningar som använder och beställer våra tjänster.

 • På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) har renoveringar för psykiatriavdelningen och infektionsavdelningen genomförts och nya byggnationer färdigställs nu i olika etapper.

 • Hjälpmedelscentralen är ett kompetens- och logistikcenter för de 49 kommunerna, 200 vårdcentraler och 17 sjukhus i Västra Götaland. De finns i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla.

 • Regionservice har efter ett lyckat införande på område Sahlgrenska beslutat att starta bemanningspool på flera sjukhusområden. Område Fyrbodal och Skaraborg är redan igång.

 • Materialförsörjning i vården MiV 2.0 håller på att införas på flera avdelningar på Skaraborgs sjukhus Skövde (SkaS) och inom kort också i den nya tillbyggnaden på Drottning Silvias Barnsjukhus på Östra sjukhuset.

 • Har du behov av att genomföra en konferens, mässa eller ett event? Ta hjälp av Event och mötesservice före, under och efter ditt arrangemang. Digitala lösningar är ett effektivt sätt för kommunikation, även i större grupper och för olika ändamål.

 • Från och med den 1 januari 2021 tar Regionservice över driften av Närhälsans konferenslokaler på Kungshöjd i Göteborg. De nya lokalerna kommer kunna bokas via VGR Konferensbokning.

 • Nyligen lanserade Löneservice en första digital utbildning i Heroma Webb för chefer inom regionen. Utbildningen går att hitta via Lärportalen.

 • Under oktober deltog Ekonomiservice från Regionservice digitalt på Visma Commerce Användardagar. På konferensen tilldelades VGR en andraplats för att ha ökat andelen ordermatchade fakturor i Marknadsplatsen med 17 procent under året.

 • Resultatet av mätningen som gjordes under vecka 40 visar en minskning av det totala matsvinnet på - 8 gram per portion sedan föregående mätning som gjordes vecka 10. Samtidigt har även antal tillagade portioner minskat med nästan 12%.

Senast uppdaterad: 2020-11-17 08:59