Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fortsatt utveckling av patientmåltidsprocessen

Kundrådet för intern service har tagit beslut om en handlingsplan med aktiviteter kring måltidsprocessen, bland annat för att säkerställa rutiner för att alla patienter ska få välja mat.

Regionfullmäktige fattade beslut 2013 om målbild för måltidsprocessen inom VGR. Sedan dess har en omfattande verksamhetsutveckling av patientmåltider skett gällande kvalitet, miljö, utbud, hållbarhet, arbetsmiljö, säkerhet och ekonomi. Enligt målbilden och riktlinjen för patientmåltider i VGR ska menyn innehålla flera olika alternativ och patienten ska ges möjlighet att välja från menyn. Dock visade den patientenkät som gjordes 2019 att endast drygt hälften av patienterna får möjlighet att välja mat till lunch och middag.

Servicenämnden avslutade i november 2020 det särskilda uppdraget med Målbild måltider från regionfullmäktige. Handlingsplanen för den fortsatta utvecklingen av patientmåltidsprocessen innehåller ett antal aktiviteter, varav en är att sjukhusförvaltningarna fått i uppdrag att säkerställa rutiner för att patienterna ska få välja mat. Uppdraget ska återrapporteras till kundrådet för intern service i april.

Läs mer om område Måltiders utvecklingsarbete

 

Exempel på aktiviteter från handlingsplanen

 • Inventering av vårdavdelningar med kort vårdtid som skulle kunna övergå till kylda rätter 
 • Ta fram underlag för vad 2 - 4 produktionskök i VGR övergripande skulle betyda avseende kvalitet och totala kostnader för VGR 
 • Utreda möjligheterna till införande av brickservering på NÄL och ta fram förslag på inriktningsbeslut

Vid frågor om handlingsplanen kontakta Regionservice servicesamordnare

 • Fotograf: Regionservice

  Sedan årsskiftet är det möjligt att beställa Espresso House-moduler från VGR:s ramavtal ”Varuautomater 2020”.

 • Fotograf: Katja Ragnstam, Regionservice

  Kundrådet för intern service har tagit beslut om en handlingsplan med aktiviteter kring måltidsprocessen, bland annat för att säkerställa rutiner för att alla patienter ska få välja mat.

 • Fotograf: Regionservice

  Hösten 2020 höll HMC sin första digitala mässa med nytt hjälpmedelssortiment då det på grund av pandemin inte var möjligt att genomföras fysiskt. Konceptet blev framgångsrikt och nu är det dags igen.

 • Fotograf: Regionservice

  Hjälpmedelscentralen har tillsammans med vårdgivarna i regionen och de 49 kommunerna under lång tid arbetat med rekonditionering av sina produkter, för att minska klimatpåverkan och sänka kostnaderna.

 • Fotograf: Regionservice

  Menyn för kylda portionsrätter är uppdaterad med ett antal nya maträtter.

 • Fotograf: Regionservice

  Projektet är en del i den organisatoriska förberedelsen för FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) och ska simulera Regionservice tjänsteleverans i den framtida miljön.

 • Fotograf: Annika Magnusson, Västfastigheter

  För att Västra Götalandsregionen (VGR) ska uppnå målen om hållbara tjänsteresor pågår ett regionövergripande projekt - Hållbart resande i tjänsten.

 • Fotograf: Regionservice

  Ett samarbete i pilotform mellan region och kommun startar kring produktion av måltider till äldreboende.

 • Fotograf: Regionservice

  Regionservice och Mariestads kommun skriver samarbetsavtal kring serviceleveranser på Mariestads sjukhus.

 • Fotograf: Arkitektbyra

  Regionservice levererar tjänster såsom logistik och materialförsörjning till vården (MiV 2.0), lokalvård och vaktmästeri på tillbyggnaden av barnsjukhuset på Östra sjukhuset.

Senast uppdaterad: 2021-02-25 12:49