Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pilotprojekt på SÄS start för FVM

Projektet är en del i den organisatoriska förberedelsen för FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) och ska simulera Regionservice tjänsteleverans i den framtida miljön.

Arbetet med pilotprojektet på SÄS startade i februari 2021 och under ett halvår framöver ska nya arbetssätt utvärderas och sedan justeras för att bli så bra som möjligt. Planen är att i september börja jobba enligt det nya fram till utrullningen av FVM.

- Vi ska jobba tätt tillsammans med vården, där en integrerad lösning mellan vårdprocesserna och Regionservice tjänster tas fram. Detta för att vi ska kunna arbeta fram den bästa lösningen som sedan kommer att användas som mall. Slutmålet är att skapa effektiva standardiserade tjänster som kan levereras på SÄS och de övriga förvaltningarna i takt med att FVM rullas ut i Västra Götalandsregionen, säger Jonas Anselmby, digitaliseringsstrateg och ansvarig för implementeringen av FVM på Regionservice.  ​

Piloten startar med att utifrån en gränsdragningslista, med tjänster/uppgifter som genomförs av Regionservice och vården, hitta smarta kombinationer som möjliggör effektiv leverans av servicetjänster.

- Tjänsterna ska sedan implementeras inom ramen för befintliga system för att försöka uppnå samma effekter som med Millenium​. Vi kommer att utvärdera användandet av lösningar, som exempelvis RPA-teknik, för att simulera de arbetsflöden som vi ser kommer med FVM och för att kunna förbereda oss så bra som möjligt för det nya, avslutar Jonas Anselmby.

Vad innebär FVM för Regionservice? 

Alla medarbetare som är i både direkt och indirekt kontakt med vårdprocesser kommer att bli berörda av de förändrade arbetssätt som FVM skapar. För Regionservice innebär det att medarbetare som jobbar med exempelvis transport, lokalvård och förrådspåfyllnad påverkas, då dessa aktiviteter är en direkt del av vårdflödet.  

 • Fotograf: Regionservice

  Sedan årsskiftet är det möjligt att beställa Espresso House-moduler från VGR:s ramavtal ”Varuautomater 2020”.

 • Fotograf: Katja Ragnstam, Regionservice

  Kundrådet för intern service har tagit beslut om en handlingsplan med aktiviteter kring måltidsprocessen, bland annat för att säkerställa rutiner för att alla patienter ska få välja mat.

 • Fotograf: Regionservice

  Hösten 2020 höll HMC sin första digitala mässa med nytt hjälpmedelssortiment då det på grund av pandemin inte var möjligt att genomföras fysiskt. Konceptet blev framgångsrikt och nu är det dags igen.

 • Fotograf: Regionservice

  Hjälpmedelscentralen har tillsammans med vårdgivarna i regionen och de 49 kommunerna under lång tid arbetat med rekonditionering av sina produkter, för att minska klimatpåverkan och sänka kostnaderna.

 • Fotograf: Regionservice

  Menyn för kylda portionsrätter är uppdaterad med ett antal nya maträtter.

 • Fotograf: Regionservice

  Projektet är en del i den organisatoriska förberedelsen för FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) och ska simulera Regionservice tjänsteleverans i den framtida miljön.

 • Fotograf: Annika Magnusson, Västfastigheter

  För att Västra Götalandsregionen (VGR) ska uppnå målen om hållbara tjänsteresor pågår ett regionövergripande projekt - Hållbart resande i tjänsten.

 • Fotograf: Regionservice

  Ett samarbete i pilotform mellan region och kommun startar kring produktion av måltider till äldreboende.

 • Fotograf: Regionservice

  Regionservice och Mariestads kommun skriver samarbetsavtal kring serviceleveranser på Mariestads sjukhus.

 • Fotograf: Arkitektbyra

  Regionservice levererar tjänster såsom logistik och materialförsörjning till vården (MiV 2.0), lokalvård och vaktmästeri på tillbyggnaden av barnsjukhuset på Östra sjukhuset.

Senast uppdaterad: 2021-02-25 12:46