Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionservice och Kungälvs kommun i samarbete

Ett samarbete i pilotform mellan region och kommun startar kring produktion av måltider till äldreboende.

Regionservice och Kungälvs kommun testar samarbete kring produktion av måltider till initialt ett äldreboende. Under pilotprojektet produceras äldreboendets måltider i produktionsköket på Kungälvs sjukhus.

- I dialog mellan parterna har det framkommit att både VGR och Kungälvs kommun har ett stort intresse i att undersöka möjligheterna till samarbete i leveransen av måltider, berättar Erik Hallberg, affärsområdeschef Regionservice.

Kommunen har flera kök som inte möter framtida behov, medan stora investeringar har gjorts i regionens produktionskök. De senaste åren har dock volymerna för patientmåltider på sjukhus minskat på grund av förändringar i vården.

- Vårdtider blir kortare och vårdplatser färre. Detta innebär att Regionservice nu har en överkapacitet gällande produktion av patientmåltider, säger Erik Hallberg.

I december 2020 var förstudien klar och gemensamt beslut om genomförande av pilot togs. Piloten startar den 17 mars 2021. Den genomförs under våren med löpande utvärdering för att avslutas i augusti då beslut tas om eventuellt införande på fler äldreboenden i Kungälvs kommun.

 • Fotograf: Regionservice

  Sedan årsskiftet är det möjligt att beställa Espresso House-moduler från VGR:s ramavtal ”Varuautomater 2020”.

 • Fotograf: Katja Ragnstam, Regionservice

  Kundrådet för intern service har tagit beslut om en handlingsplan med aktiviteter kring måltidsprocessen, bland annat för att säkerställa rutiner för att alla patienter ska få välja mat.

 • Fotograf: Regionservice

  Hösten 2020 höll HMC sin första digitala mässa med nytt hjälpmedelssortiment då det på grund av pandemin inte var möjligt att genomföras fysiskt. Konceptet blev framgångsrikt och nu är det dags igen.

 • Fotograf: Regionservice

  Hjälpmedelscentralen har tillsammans med vårdgivarna i regionen och de 49 kommunerna under lång tid arbetat med rekonditionering av sina produkter, för att minska klimatpåverkan och sänka kostnaderna.

 • Fotograf: Regionservice

  Menyn för kylda portionsrätter är uppdaterad med ett antal nya maträtter.

 • Fotograf: Regionservice

  Projektet är en del i den organisatoriska förberedelsen för FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) och ska simulera Regionservice tjänsteleverans i den framtida miljön.

 • Fotograf: Annika Magnusson, Västfastigheter

  För att Västra Götalandsregionen (VGR) ska uppnå målen om hållbara tjänsteresor pågår ett regionövergripande projekt - Hållbart resande i tjänsten.

 • Fotograf: Regionservice

  Ett samarbete i pilotform mellan region och kommun startar kring produktion av måltider till äldreboende.

 • Fotograf: Regionservice

  Regionservice och Mariestads kommun skriver samarbetsavtal kring serviceleveranser på Mariestads sjukhus.

 • Fotograf: Arkitektbyra

  Regionservice levererar tjänster såsom logistik och materialförsörjning till vården (MiV 2.0), lokalvård och vaktmästeri på tillbyggnaden av barnsjukhuset på Östra sjukhuset.

Senast uppdaterad: 2021-02-24 15:30