Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Service i tillbyggnaden Drottnings Silvias Barnsjukhus

Regionservice levererar tjänster såsom logistik och materialförsörjning till vården (MiV 2.0), lokalvård och vaktmästeri på tillbyggnaden av barnsjukhuset på Östra sjukhuset.

Under 2020 gjordes förberedelser för att färdigställa lokalerna och förbereda medarbetarna inför att tillbyggnaden skulle tas i bruk i februari 2021. Regionservice ansvarar för all försörjning och leveranser till den nya byggnaden och har jobbat tillsammans med vården i cirka ett år för att kunna leverera så bra tjänster som möjligt.

- Arbetet har varit otroligt roligt och lärorikt men det har varit utmanande under rådande pandemi och med många ombyggnationer på Östratomten. Både vårdpersonal och vår personal i projektet har varit fantastiska, jag är imponerad och stolt, säger Magnus Eriksson, servicechef Regionservice, som ansvarar för projekt Försörjning och serviceleveranser TBS (nya tillbyggnaden av Drottning Silvias Barnsjukhus).   

Tjänsterna Regionservice utför på barnsjukhuset är lokalvård (inklusive storstäd och slutstäd), interna steriltransporter, internlogistik (post, avfallshantering), materialpåfyllnad enligt MiV 2.0 samt vaktmästeri.

Regionservice arbetar med utgångspunkt från kulvertplan med avemballeringsrum, transithall/förråd och städcentral samt utrustning för teknik och underhåll. Ankommande gods såsom paket, post, tvätt och läkemedel sker via godsmottagningen och levereras till respektive avdelning. Sterilt gods levereras direkt till sterilförråd på operationsavdelning. Matvagnar med bricksystem levereras av Regionservice till respektive patientkök.

MiV 2.0 viktigt för logistiken

Sofia Romliden arbetar som verksamhetsutvecklare på Regionservice, område Logistik och som projektledare för MiV 2.0:s införande på  tillbyggnaden Drottning Silvias barnsjukhus.

Vad är din roll som projektledare?
I min roll som projektledare är jag ansvarig för att införandet av MiV 2.0 och projektet rullar på enligt framtagen tidsplan och att se till att alla involverade vet vad som ska göras när, med rätt förutsättningar. Arbetet innebär även att ha en tät dialog med samtliga som är delaktiga i projektet vilket i huvudsak är personer inom vården på Östra Sjukhuset och personer internt på Regionservice.

Vad arbetar ni med nut?
Just nu håller vi på och bygger MiV-förråd på varje avdelning där MiV 2.0 ska implementeras. Vi är också i full färd med att färdigställa den nya transithallen och det nya avemballeringsrummet, där alla artiklar tas emot innan de levereras upp till respektive avdelning.

När är ni klara med införandet?
Tillbyggnaden av barnsjukhuset öppnar i olika etapper där den första avdelningen med MiV 2.0 är lekterapin som öppnade den 16 februari. Den 7 april har den sista avdelningen öppnat och man är då i full drift. De avdelningar som kommer ha MiV 2.0 är - Lekterapi, Operation barn 1, BIVA, Barnhjärtcentrum, Barncancercentrum, Barnmedicin samt Barnkirurgi.

 • Fotograf: Regionservice

  Sedan årsskiftet är det möjligt att beställa Espresso House-moduler från VGR:s ramavtal ”Varuautomater 2020”.

 • Fotograf: Katja Ragnstam, Regionservice

  Kundrådet för intern service har tagit beslut om en handlingsplan med aktiviteter kring måltidsprocessen, bland annat för att säkerställa rutiner för att alla patienter ska få välja mat.

 • Fotograf: Regionservice

  Hösten 2020 höll HMC sin första digitala mässa med nytt hjälpmedelssortiment då det på grund av pandemin inte var möjligt att genomföras fysiskt. Konceptet blev framgångsrikt och nu är det dags igen.

 • Fotograf: Regionservice

  Hjälpmedelscentralen har tillsammans med vårdgivarna i regionen och de 49 kommunerna under lång tid arbetat med rekonditionering av sina produkter, för att minska klimatpåverkan och sänka kostnaderna.

 • Fotograf: Regionservice

  Menyn för kylda portionsrätter är uppdaterad med ett antal nya maträtter.

 • Fotograf: Regionservice

  Projektet är en del i den organisatoriska förberedelsen för FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) och ska simulera Regionservice tjänsteleverans i den framtida miljön.

 • Fotograf: Annika Magnusson, Västfastigheter

  För att Västra Götalandsregionen (VGR) ska uppnå målen om hållbara tjänsteresor pågår ett regionövergripande projekt - Hållbart resande i tjänsten.

 • Fotograf: Regionservice

  Ett samarbete i pilotform mellan region och kommun startar kring produktion av måltider till äldreboende.

 • Fotograf: Regionservice

  Regionservice och Mariestads kommun skriver samarbetsavtal kring serviceleveranser på Mariestads sjukhus.

 • Fotograf: Arkitektbyra

  Regionservice levererar tjänster såsom logistik och materialförsörjning till vården (MiV 2.0), lokalvård och vaktmästeri på tillbyggnaden av barnsjukhuset på Östra sjukhuset.

Senast uppdaterad: 2021-02-25 13:10