Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Projekt: Hållbart resande i tjänsten

För att Västra Götalandsregionen (VGR) ska uppnå målen om hållbara tjänsteresor pågår ett regionövergripande projekt - Hållbart resande i tjänsten.

I november 2020 började Hanna Ljungblad som processledare för det regionövergripande projektet Hållbart resande i tjänsten. Projekt är initierat av Miljönämnden och Servicenämnden tillsammans. Hanna Ljungblad kommer utgöra ett kunskapsstöd och en drivkraft för projektet där fokus ligger på att underlätta övergången till resurs- och koldioxidsnåla alternativ för tjänsteresor. 

- VGR har höga miljömål och det känns väldigt spännande att få vara en del av att förverkliga dem och underlätta för att öka hållbart resande, säger Hanna Ljungblad. 

Exempel på mer hållbara och koldioxidsnåla alternativ kan vara gång, cykling, samåkning och kollektivtrafik. Det handlar även om att säkerställa att det finns tillgängliga pool- och verksamhetsbilar för att undvika att privata bilar används under tjänsteresor.  

Läs mer: Miljömål 2030 - För Västra Götalandsregionens egna verksamheter 

VGR:s verksamheter har olika förutsättningar och behov beroende på exempelvis uppdrag och geografisk placering. För att utveckla och gynna det hållbara resandet behöver förvaltningar i regionen arbeta tillsammans.

- Under 2021 kommer också ett regionövergripande kommunikationsarbete att genomföras där vi bland annat kommer att genomföra dialogmöten med verksamheterna för att hitta möjligheter att styra mot miljömålen utifrån förvaltningens förutsättningar.

Som processledare för Hållbart resande i tjänsten kommer Hanna Ljungblad att ta fram en årlig handlingsplan där olika aktiviteter initieras och genomförs. De aktiviteter som planeras kommer i vissa fall att beröra samtliga förvaltningar, men det kan även bli aktuellt med anpassade lösningar för olika verksamheter.

- Tanken är att vi ska göra det lätt att göra rätt när vi planerar och genomför tjänsteresor, avslutar Hanna Ljungblad. 

 

Har du frågor om hållbart resande i tjänsten?

Har du frågor om hållbart resande eller har identifierat behov och möjliga åtgärder inom din verksamhet som hade underlättat för er att resa mer hållbart?

Välkommen att kontakta processledare Hanna Ljungblad:
 hanna.ljungblad@vgregion.se

 • Fotograf: Regionservice

  Sedan årsskiftet är det möjligt att beställa Espresso House-moduler från VGR:s ramavtal ”Varuautomater 2020”.

 • Fotograf: Katja Ragnstam, Regionservice

  Kundrådet för intern service har tagit beslut om en handlingsplan med aktiviteter kring måltidsprocessen, bland annat för att säkerställa rutiner för att alla patienter ska få välja mat.

 • Fotograf: Regionservice

  Hösten 2020 höll HMC sin första digitala mässa med nytt hjälpmedelssortiment då det på grund av pandemin inte var möjligt att genomföras fysiskt. Konceptet blev framgångsrikt och nu är det dags igen.

 • Fotograf: Regionservice

  Hjälpmedelscentralen har tillsammans med vårdgivarna i regionen och de 49 kommunerna under lång tid arbetat med rekonditionering av sina produkter, för att minska klimatpåverkan och sänka kostnaderna.

 • Fotograf: Regionservice

  Menyn för kylda portionsrätter är uppdaterad med ett antal nya maträtter.

 • Fotograf: Regionservice

  Projektet är en del i den organisatoriska förberedelsen för FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) och ska simulera Regionservice tjänsteleverans i den framtida miljön.

 • Fotograf: Annika Magnusson, Västfastigheter

  För att Västra Götalandsregionen (VGR) ska uppnå målen om hållbara tjänsteresor pågår ett regionövergripande projekt - Hållbart resande i tjänsten.

 • Fotograf: Regionservice

  Ett samarbete i pilotform mellan region och kommun startar kring produktion av måltider till äldreboende.

 • Fotograf: Regionservice

  Regionservice och Mariestads kommun skriver samarbetsavtal kring serviceleveranser på Mariestads sjukhus.

 • Fotograf: Arkitektbyra

  Regionservice levererar tjänster såsom logistik och materialförsörjning till vården (MiV 2.0), lokalvård och vaktmästeri på tillbyggnaden av barnsjukhuset på Östra sjukhuset.

Senast uppdaterad: 2021-02-25 14:34