2-årig prislista och tjänstekatalog 2018/2019

2-årig prislista och tjänstekatalog – 2018/2019

Regiondirektören har fattat beslut om prislista och tjänstekatalog för Regionservice gällande 2018/2019.

För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar och begränsa arbetsinsatserna,
kommer även serviceöverenskommelsen att sträcka sig över 2 år.

Vid större förändringar som påverkar någon part kan revidering av prislistan ske.

Prislista, tjänstekatalog och beslut


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19