30 miljoner åter till kunderna

I samband med bokslutet per november kommer Regionservice att återbetala 30 mnkr till kundförvaltningarna inom VGR. Detta i enlighet med styrmodellens princip att effektiviseringar ska komma förvaltningarna till godo.

Regionservice uppdrag är att frigöra resurser till kärnverksamheten. För att tillmötesgå kundförvaltningarnas önskemål om en tidigare hantering av eventuellt överskott kommer vi att återbetala 30 mnkr i bokslutet per november. Utöver återbetalningen på 30 mnkr kommer Regionservice återbetala 8 mnkr för Läkemedelsnära produkter.

Vi kan mer - tillsammans!


Senast uppdaterad: 2017-12-01 09:02