Byte av leverantör för service i Fyrbodal

Under våren kommer Regionservice att byta upphandlad leverantör för lokalvård och övriga servicetjänster på plats inom Fyrbodalsområdet. Förenklat kan man säga att det gäller de hälso- och sjukvårdslokaler som inte är lokaliserade till sjukhusområdena. I huvudsak rör det Närhälsan, Habilitering & Hälsa och Folktandvården, men även sjukhusen och övriga förvaltningar har verksamhet förlagd till lokaler som omfattas av det nya avtalet. När övergången ska ske är ännu inte fastställt.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18