Kvalitetssäkrad hantering av läkemedel

Regionservice är nu en kvalitetssäkrad serviceleverantör avseende hantering av läkemedel.

3 april genomfördes den första revisionen av internlogistik och transporter för läkemedel. Sjukhusapoteket med Fredrik Vondracek, kvalitetsansvarig apotekare och Anna Christiansson, apotekare, genomförde revisionen på NU-sjukvården/NÄL. Genom ett väl förberett och genomfört arbete av chefer och medarbetare inom Regionservice kan vi nu se att vi lever upp till den kvalitet som efterfrågas.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19