Projekt för utveckling av café och restaurang

En hållbar ekonomi, ökat utbud och ökad tillgänglighet; det är målen som ska uppnås utifrån servicenämndens beslut. Konkret innebär detta att Regionservice ska leverera café- och restaurangverksamhet via upphandlad leverantör, med undantag för NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus. Där kommer istället nya servicelösningar att utvecklas med utökat utbud och större tillgänglighet under sjukhusets öppettider. Mellan mars och september 2017 pågår ett projekt i form av en förstudie med representanter från Regionservice, Västfastigheter, Koncerninköp och sjukhusförvaltningarna.

Förstudien består av två delprojekt; upphandling och servicelösning. I delprojekt upphandling ska kravställning, beslutsunderlag och förfrågningsunderlag arbetas fram. Delprojekt servicelösning omfattar framtagning av plattform för servicelösningar, samt nuläges- och behovsanalys för berörda verksamheter. En pilot kommer att genomföras på SÄS Borås. I båda delprojekten medverkar serviceansvariga på sjukhusförvaltningarna i referensgrupper.

Mer information om projektet


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19