SU- och REturens busshållplats flyttas på Mölndals sjukhus den 1 november

Ändrad tidtabell

Från och med den 20/8 2018 gäller en ny busstidtabell.