Nyheter att visa på intranätet

Externt

Uppgiftsväxlingen som Regionservice utför i Västra Götalandsregionen har haft en mycket positiv utveckling med starkt ökat förtroende från uppdragsgivarna.

Regionservice ansvarar för transporter av läkemedel till vårdavdelningar runt om i regionen, både till stora och små sjukhus samt till mindre vårdcentraler och folktandvårdscentraler. I början av året slutförde och godkändes den transportvalidering som Regionservice har arbetat med sedan juni 2017.

Med 120 anställda på tre kontor och inom tre olika områden ser Löneservice tillsammans med kunderna till att rätt lön och rätt pension betalas ut i rätt tid. - Många tror att det bara är en lönespecifikation som ska skickas ut, men det ligger ett enormt arbete bakom, säger sektionschef Katarina Trolled.

Snart börjar pilotavdelningarna på Uddevalla sjukhus att växla servicetjänster till Regionservice. Som en del i förberedelserna utbildas Regionservices nya medarbetare som kommer att sköta måltider, material och städ på avdelningarna.

Den 18 januari är det festlig invigning i restaurang Gastronomen på Uddevalla sjukhus. Bandet klipps kl.12.15 och invigningen pågår till kl.14.00. Varmt välkommen att provsmaka våra egenproducerade kylda enportionsrätter!