Nyheter att visa på intranätet

Externt

Ibland hinner inte vården fram i tid för hjärt-lungräddning på Sahlgrenska sjukhuset. I Regionservice uppdrag ingår att tillhandahålla hjärtstartare och starta upp hjärt-lungräddning på allmän plats.

Projektet Hjälpmedelskonsultation onlinebesök går ut på att testa konsultation genom videosamtal mellan hjälpmedelskonsulenter, förskrivare och patienter.

Då det nya systemet för bilbokning inte kommer att vara klart och på plats innan inflyttning så kan du boka bil på följande sätt.

Från 22 augusti 2018 har Västra Götalandsregionen tecknat nya avtal med externa konferensanläggningar inom Västra Götalandsregionen.

Snart börjar pilotavdelningarna på Uddevalla sjukhus att växla servicetjänster till Regionservice. Som en del i förberedelserna utbildas Regionservices nya medarbetare som kommer att sköta måltider, material och städ på avdelningarna.


Senast uppdaterad: 2017-11-03 10:14