Behandling av personuppgifter inom Regionservice

Behandling av personuppgifter inom Regionservice  

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter. I enlighet med GDPR:s grundläggande principer ska personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas (den registrerade).

Om du har frågor om vår personuppgiftshantering eller vill komma i kontakt med dataskyddsombud kan du vända dig till vår funktionsbrevlåda: regionservice.gdpr@vgregion.se

Här kan du läsa om hur vi inom Västra Götalandsregionen, VGR, behandlar dina personuppgifter och hur du kommer i kontakt med oss.

 http://www.vgregion.se/gdprinfo

 

Senast uppdaterad: 2018-05-23 16:02