Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

MiV hösten 2019

Mycket har hänt i MiV-projektet under hösten.

I december blev en nulägeskartläggning klar, som tydliggör hur vi arbetar med materialförsörjning i vården på våra sjukhus idag. Denna är ett viktigt underlag för utvecklingen och införandet av tjänsten.

Vi har startat upp utveckling av ett systemstöd för automatisk materialpåfyllnad. IT-stödet kommer bland annat att förenkla beställningar av förbrukningsmaterial, förenkla sortimentarbetet och ge oss möjlighet att se lagervolymer ute i verksamheten. Systemet kommer driftsättas på SKAS Skövde under 2020.

Projektet har också vidareutvecklat konceptet, vilket i praktiken innebär utformning och tydliggörande av processer och rutiner, IT-stöd, roller och ansvar, m m. Projektet har påbörjat införande av MiV 2.0 SKAS Skövde samt det nya barnsjukhuset på Östra i Göteborg.

Varför MiV 2.0?
Allt vi arbetar med nu är för att modernisera dagens vårdnära försörjning förbrukningsmaterial. Ett genomförande av konceptet skulle möjliggöra sänkta kostnader för inköpsmaterial, ge mer tid till vård och minska en negativ miljöpåverkan. Det skulle också ge oss möjlighet att i realtid omfördela resurser och styra leveranser utifrån befintligt behov och därigenom betydligt förbättra Västra Götalandsregionens beredskap