Projekt

Bokning och besök VGR (ersätter SAMBO)

Nya Regionens hus Göteborg

Projekt café- och restaurangverksamhet