Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utveckling av kafé och restaurang

Projektet om utveckling av Regionservice kafé- och restaurangverksamhet pågick från mars 2017 till september 2019.  Projektet involverade förutom Regionservice, både Västfastigheter, Koncerninköp och berörda sjukhusförvaltningar.

Enheten Upphandling serviceentreprenad tar över förvaltandet av avtalet för kafé- och restaurangverksamheten efter projektets avslut. Regionservice upphandlade leverantör för drift av kafé och restaurang är NR Rest AB (Nordrest). 

Bakgrund 

Kafé- och restaurangverksamheten inom Regionservice genererade 2016 ett underskott på cirka 14 miljoner kr, vilket enligt styrmodellen för servicesamspelet i VGR inte är hållbart.

Servicenämnden beslutade därför 2017-02-03 § 7 att Regionservice ska leverera kafé- och restaurang­verksamheten via upphandlad leverantör med undantag för NU-sjukvården och Södra Älvsborgs Sjukhus där självserviceanläggningar. Servicedirektören fick i uppdrag att:

 • Inleda upphandlingsarbetet för kafé- och restaurangverksamheten med undantag för NU-sjukvården och Södra Älvsborgs Sjukhus.
 • Införa självserviceanläggningar i NU-sjukvården och på Södra Älvsborgs Sjukhus.

Projektets effektmål:

 • Målsättningen är att kafé- och restaurangverksamheten på berörda sjukhus inom Regionservice inte ska uppvisa ekonomiskt underskott för den upphandlade tjänsten.
 • Målet med upphandlingen är att förbättra tillgänglighet, kvalitet och utbud för kafé- och restaurangverksamhetens kunder.
 • Upphandlingen genomförs som tjänstekoncession enligt LUK, Lagen om upphandling av tjänstekoncessioner.
 • Målet är att sluta avtal med en leverantör som tar ansvar för all kafé- och restaurangverksamhet som upphandlingen omfattar.

Projektet omfattade tre delprojekt:

 • Delprojekt Upphandling: upphandling av kafé- och restaurangverksamhet vid samtliga sjukhus undantaget NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus.
 • Delprojekt Serviceanläggningar: Utveckla och införa behovs- och målgruppsanpassade servicelösningar i NU-sjukvården, på Södra Älvsborgs Sjukhus och på Frölunda Specialistsjukhus.
 • Delprojekt nya Regionens hus: Upphandling av leverantör för restaurangen i nya Regionens hus i Göteborg.

Projektet genomfördes i tre faser:

 • Förstudiefas som omfattar framtagning av beslutsunderlag utifrån servicenämndens övergripande beslut avseende upphandling respektive behovs- och målgruppsanpassad servicelösning. Pilot för testning av lösning på SÄS ingår. Framtagning av beslutsunderlag för upphandling av restauratör för nya Regionens hus i Göteborg.
 • Genomförandefas som omfattar genomförande av beslutade lösningar utifrån förstudiefasen i samtliga delprojekt.
 • Införandefas för delprojekt upphandling som omfattar att möjliggöra och facilitera övertagandet av verksamheten av upphandlad leverantör på respektive objekt som upphandlats.

Resultat

 • Ekonomiskt hållbar lösning där verksamheten inte visar underskott.
  Uppfyllt vid årsskiftet 2019/2020
 • Brett utbud, av god kvalitet och till rimliga priser som möjliggör en ökad försäljning med ökade intäkter som följd.
  Tydliga steg har gjorts i önskad riktning med breddat utbud både på egna och upphandlade enheter och en initial omsättningsökning på ca 20 procent inom den upphandlade driften.
 • God tillgänglighet där ytorna används under större del av dygnet för ett bättre resursutnyttjande.
  Tydliga steg har gjort genom utökade öppettider på upphandlade enheter och automatbaserad försäljning på egna enheter. Förbättringspotential finns avseende ökat lokalutnyttjande.
 • Teckna ett avtal med en leverantör som i Nya regionens hus som delar regionens miljövision och erbjuder ett attraktivt koncept för lunch och catering till besökare och medarbetare i Nya Regionens hus.
  Uppfyllt i och med avtalstecknande, behöver realiseras genom kontinuerlig avtalsuppföljning med upphandlad leverantör.

Här hittar du frågor och svar om projektet: 

Frågor och svar upphandling kafé- och restaurangverksamhet

Kontakt

Enhet Uppföljning serviceentreprenads funktionsbrevlåda: 
regionservice.entreprenad@vgregion.se

Västfastigheter, hyresavtal: 
vastfastigheter.kundtjanst@vgregion.se

 

Senast uppdaterad: 2019-10-03 21:54