Utveckling av café och restaurang

Nu pågår ett projekt om utveckling av Regionservice café- och restaurangverksamhet. Målet är att förbereda och genomföra förändring enligt servicenämndens beslut. Beslutet innebär att Regionservice ska leverera café- och restaurangverksamheten via upphandlad leverantör, med undantag för NU-sjukvården och Södra Älvsborgs Sjukhus. På denna sida kommer projektgruppen att publicera aktuell information löpande.

Projektet pågår från mars 2017 till oktober 2018 och involverar, förutom Regionservice, både Västfastigheter, Koncerninköp och berörda sjukhusförvaltningar.

Projektets mål är att utveckla en lösning som:

  • är ekonomiskt hållbar
  • har ett brett utbud, av god kvalitet och till rimliga priser
  • har en god tillgänglighet där ytorna används under större del av dygnet

Tilldelningsbeslut upphandling

Pressmeddelande

Informationsmaterial (ppt)

På gång just nu

Status upphandling av restauranger
Vi inväntar svar från förvaltningsdomstolen efter att tilldelningen blev överprövad den 2 januari. Bedömningen från domstolen är att dom meddelas i september och att avtal därefter kan tecknas.

Gläntan tar över driften av kafé och restaurang på SkaS Mariestad
Mariestads kommun upphörde den 30 juni med driften av kafé och restaurang på SkaS Mariestad och Regionservice slöt ett tillfälligt avtal med Nordrest restauranger för fortsatt drift. Den 24 september 2018 öppnade kafé och restaurang Gläntan. Restaurangen kommer att servera hemlagad husmanskost till lunch mellan kl 11-14 samt servera nygjorda frallor och en del hembakat i kafé och kiosk, som har öppet kl. 8.30-15. Läs mer på Gläntans webbsida. 

Senast uppdaterad: 2018-09-10 15:16