Utveckling av café och restaurang

Nu pågår ett projekt om utveckling av Regionservice café- och restaurangverksamhet. Målet är att förbereda och genomföra förändring enligt servicenämndens beslut. Beslutet innebär att Regionservice ska leverera café- och restaurangverksamheten via upphandlad leverantör, med undantag för NU-sjukvården och Södra Älvsborgs Sjukhus. På denna sida kommer projektgruppen att publicera aktuell information löpande.

Projektet pågår från mars 2017 till oktober 2018 och involverar, förutom Regionservice, både Västfastigheter, Koncerninköp och berörda sjukhusförvaltningar.

Projektets mål är att utveckla en lösning som:

  • är ekonomiskt hållbar
  • har ett brett utbud, av god kvalitet och till rimliga priser
  • har en god tillgänglighet där ytorna används under större del av dygnet

Tilldelningsbeslut upphandling

Pressmeddelande

Informationsmaterial (ppt)

På gång just nu

Status upphandling av restauranger
Vi inväntar svar från förvaltningsdomstolen efter att tilldelningen blev överprövad den 2 januari. Bedömningen från domstolen är att dom meddelas i juni och att avtal därefter kan tecknas.