Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

MiV 2.0

MiV står för Materialförsörjning i Vården. Syftet med MiV är att utveckla och effektivisera materialförsörjningen inom vården och genom detta minska kostnaderna för materialhantering, frigöra tid i vården samt ha en ökad beredskap. MiV 2.0 är ett av de prioriterade initiativen i den politiskt förankrade Logistik- och försörjningsstrategin inom VGR.

2020-01-10 - Vad händer 2020? 
2020 blir ett spännande år. I januari förväntas Regionstyrelsen ta beslut om Logistik- och försörjningsstrategin. Det är en viktig milstolpe för VGRs logistikarbete och ett viktigt beslut för MiV 2.0. Beslutet skapar förutsättningar för ett breddinförande av konceptet på regionens sjukhus.

Parallellt med plan och finansiering för ett breddinförande så kommer projektet under 2020 att driva prioriterade utvecklingsinitiativ. Vilka initiativ som ska drivas beslutas av projektet tillsammans med områdescheferna på Regionservice. Initiativen handlar om att utveckla eller införa tjänsten tillsammans med utvalda verksamheter/sjukvårdsförvaltningar med start 2020.

2019-12-20 - Mycket har hänt i MiV-projektet under hösten. I december blev en nulägeskartläggning klar, som tydliggör hur vi arbetar med materialförsörjning i vården på våra sjukhus idag. Denna är ett viktigt underlag för utvecklingen och införandet av tjänsten.

Vi har startat upp utveckling av ett systemstöd för automatisk materialpåfyllnad. IT-stödet kommer bland annat att förenkla beställningar av förbrukningsmaterial, förenkla sortimentarbetet och ge oss möjlighet att se lagervolymer ute i verksamheten. Systemet kommer driftsättas på SKAS Skövde under 2020.

Projektet har också vidareutvecklat konceptet, vilket i praktiken innebär utformning och tydliggörande av processer och rutiner, IT-stöd, roller och ansvar, m m. Projektet har påbörjat införande av MiV 2.0 SKAS Skövde samt det nya barnsjukhuset på Östra i Göteborg.

Varför MiV 2.0?
Allt vi arbetar med nu är för att modernisera dagens vårdnära försörjning förbrukningsmaterial. Ett genomförande av konceptet skulle möjliggöra sänkta kostnader för inköpsmaterial, ge mer tid till vård och minska en negativ miljöpåverkan. Det skulle också ge oss möjlighet att i realtid omfördela resurser och styra leveranser utifrån befintligt behov och därigenom betydligt förbättra Västra Götalandsregionens beredskap.

Materialförsörjning i vården

Lisa Manhof

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Hanna Co

Verksamhetsutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-12-20 11:44