Akutvaktmästare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Endast Sahlgrenska Universitetssjukhuset har Akutvaktmästeri

>Akutvaktmästerierna erhåller följande tjänster gällande säkerhet

 • Rådgivning avseende säkerhetsfrågor (polis, lås m.m.) 
 • Avhysning
  Akutvakten är behjälplig med att avvisa personer som obehörigt vistas på sjukhusområdet
 • Verbala hot (ring så tidigt som möjligt till akutvaktmästare)
 • Fysiska hot
 • Förvaring av tillhyggen och dylikt tills polisen anländer
 • Polisanmälan - ringer polisen
 • Våldsamma patienter
 • Passningar (akut ca 1 timma i avvaktan på vårdintyg eller polis)
 • Ledsagning vid uttalad/bekräftad hotbild
 • Rondering - observerar
 • Söka misstänkt obehöriga
 • Rutiner när patienter har med sig oönskade "livvakter"
 • Första brandstyrka
 • Larmhantering
 • Förebyggande brandskyddsåtgärder

Telefonnummer vid nödsituation: SU: 90 eller (00)112
Enheter utanför Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset: 112

Akutvaktmästare, Mölndal

 

 

Marie Löfgren

Teamchef, Patientvaktmästeri, Mölndals sjukhus
Telefonnummer

På Sahlgrenska hanterar Akutvaktmästeriet även:

 • Anhörigrum
  Nyckel till anhörigrum kan hämtas hos Akutvakten. Det finns fyra rum med två sängplatser i varje. Rummen går ej att boka i förväg. För att hyra rummet besöker man Akutvakten och tar med den inlagdes patientbricka. Sängkläder får hämtas på vårdavdelningen. 

 • Ringklippning

Patientvaktmästeri, Akutvakt - Sahlgrenska

031-34 272 94 dygnet runt

 

Servicechefer

Magnus Martinsson

0761 - 39 50 57

magnus.martinsson@vgregion.se

Gipsklippning på Barnkliniken Östra sjukhuset

Utföres av Akutvakten

Akutvakt Östra

 Teamchef, Kenny Svanlund, 0725- 06 06 45


Senast uppdaterad: 2018-08-31 14:08