Flyttservice

Flyttservice

Regionservice hjälper till när det är dags för större eller mindre flyttar, antingen genom egna vaktmästare, eller som samordnare för ett externt flyttbolag.

Flyttservice kan vara allt från en flytt mellan olika adresser eller inom den egna fastigheten. Senast uppdaterad: 2018-01-11 06:59