SU och hela Göteborg - Flyttjänst

Flyttjänst är en gemensam tjänst för alla sjukhus inom Sahlgrenska universitetssjukhuset

För:

  • större flyttuppdrag utanför Sahlgrenska Universitetssjukhuset kontakta Transporter
  • flytt av datorer, nätverksuttag, skrivare mm kontakta VGR-IT

Vänligen fyll i beställningsformuläret med så utförlig information som möjligt.

Om du inte fått en kvittens på din beställning via mail kontakta rs.servicedistrikt.goteborg.flyttservice.su@vgregion.se

Flyttbeställning SU

Transportservice
Senast uppdaterad: 2019-03-06 09:58