Skene lasarett - internlogistik

Internlogistik, övrig transporttjänst

Tjänsten innebär att utföra olika typer av vid behov-specifika transporttjänster, styckavrop, och kan utföras i egen regi av Regionservice eller av upphandlad leverantör.

Transporter och Internlogistik Bud och Transport - Tjänstebeskrivning

Godsmottagning Skene

Boka och beställ

Emma Strand

Servicechef, Område Södra Älvsborg
Telefonnummer
Internlogistik och Lokalvård Skene Lasarett inkl. Storstäd Borås sjukhus
Senast uppdaterad: 2019-03-21 07:29