SkaS - Miljö och återvinning

Miljö, återvinning och transport av farligt gods

Blanketter och instruktioner finns på följande sida:
Regiongemensamma regler om transport av farligt gods

Kontaktuppgifter

Källsorterat material

Skövde: 0500-43 11 61 
Lidköping: 0510-853 07
Falköping: 0515-875 37
Mariestad: 0501-629 19

Smittförande avfall

Skövde: 0500-43 11 61
Lidköping: 0510-853 07
Falköping: 0515-875 37
Mariestad: 0501-629 19

Anders Gustafsson

Miljö och återvinning
Telefonnummer

Robin Wang

ADR, Terminal/Säkerhetsrådgivare
Telefonnummer

Gun-Britt Wedemalm

Servicechef, Område Skaraborg
Telefonnummer
Falköping Internlogistik och lokalvård

Jenny Ljungström Grek

Servicechef, Område Skaraborg
Telefonnummer
Lidköping Internlogistik och lokalvård

Leo Janosz

Servicechef, Område Skaraborg
Telefonnummer
Skövde/Mariestad Internlogistik, MIV och Arbetsplasservice
Senast uppdaterad: 2019-03-21 07:49