Mölndals sjukhus - Miljö och återvinning

Miljö, återvinning och transport av farligt gods

Blanketter och instruktioner finns på följande sida:
Regiongemensamma regler om transport av farligt gods

Marie Löfgren

Teamchef, Patientvaktmästeri, Mölndals sjukhus
Telefonnummer

Miljösamordnare, SU, Kungälv, Angered Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Alingsås sjukhus
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-11-09 08:22