SU/Mölndal - Miljö och återvinning

Miljö, återvinning och transport av farligt gods

Blanketter och instruktioner finns på följande sida:
Regiongemensamma regler om transport av farligt gods

Marie Löfgren

Telefonnummer
E-post
Teamchef, Patientvaktmästeri, Mölndals sjukhus

Eric Agerling

Miljösamordnare, SU, Kungälv, Angered Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Alingsås sjukhus
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-01-16 16:10