NÄL - Miljö och återvinning

Miljö, återvinning och transport av farligt gods

Blanketter och instruktioner finns på följande sida:
Regiongemensamma regler om transport av farligt gods

Anette Svensson

Servicechef, Område Fyrbodal
Telefonnummer
Internlogistik, externlogistik, materialhantering och UGV, post och bud, Fyrbodal

Jari Eskelinen

Servicechef, Område Fyrbodal
Telefonnummer
Internlogistik, lokalvård och storstäd, Vänersborg

Ulrika Karlsson

Servicechef, Område Fyrbodal
Telefonnummer
Internlogistik och lokalvård, Uddevalla
Senast uppdaterad: 2019-03-21 07:58