Östra sjukhuset - Miljö och återvinning

Miljö, återvinning och transport av farligt gods

Blanketter och instruktioner finns på följande sida:
Regiongemensamma regler om transport av farligt gods

Miljöfarligt avfall

Östra sjukhuset 031-34 343

Miljösamordnare, SU, Kungälv, Angered Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Alingsås sjukhus
Telefonnummer

Cecilia Fennick

Servicechef, Område Östra
Telefonnummer
Internlogistik, Storstäd och Maskinkörning, Östra sjukhuset
Senast uppdaterad: 2019-03-21 07:45