SU/Östra Miljö och återvinning

Miljö, återvinning och transport av farligt gods

Blanketter och instruktioner finns på följande sida:
Regiongemensamma regler om transport av farligt gods

Miljöfarligt avfall

Östra sjukhuset 031-34 343

Bill Sjögren

Teamchef, Gods, Östra sjukhuset
Telefonnummer
E-post

Eric Agerling

Miljösamordnare, SU, Kungälv, Angered Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Alingsås sjukhus
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-01-16 16:19