Sahlgrenska sjukhus - Miljö och återvinning

Miljö, återvinning och transport av farligt gods

Blanketter och instruktioner finns på följande sida:
Regiongemensamma regler om transport av farligt gods

Miljösamordnare, SU, Kungälv, Angered Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Alingsås sjukhus
Telefonnummer

Martin Jordheimer

Teamchef, Gods, Sahlgrenska sjukhuset
Telefonnummer

Flytt av möbler som skall kasseras hanteras av Flyttservice inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Formulär för beställning av flytt av möbler


Senast uppdaterad: 2018-11-09 08:24