SU/Sahlgrenska - Miljö och återvinning

Miljö, återvinning och transport av farligt gods

Blanketter och instruktioner finns på följande sida:
Regiongemensamma regler om transport av farligt gods

Eric Agerling

Miljösamordnare, SU, Kungälv, Angered Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Alingsås sjukhus
Telefonnummer
E-post

Martin Jordheimer

Teamchef, Gods, Sahlgrenska sjukhuset
Telefonnummer
E-post

Flytt av möbler som skall kasseras hanteras av Flyttservice inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Formulär för beställning av flytt av möbler

Senast uppdaterad: 2018-01-16 16:14