Sahlgrenska sjukhuset - Miljö och återvinning

Miljö, återvinning och transport av farligt gods

Blanketter och instruktioner finns på följande sida:
Regiongemensamma regler om transport av farligt gods

Miljösamordnare, SU, Kungälv, Angered Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Alingsås sjukhus
Telefonnummer

Boka och beställ

Flytt av möbler som skall kasseras hanteras av Flyttservice inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Formulär för beställning av flytt av möbler

Martin Jordheimer

Servicechef, Område Sahlgrenska
Telefonnummer
Internlogistik och godsmottagning, Sahlgrenska
Senast uppdaterad: 2019-03-21 07:56