Södra Älvsborgs sjukhus - Miljö och återvinning

Miljö, återvinning och transport av farligt gods

Blanketter och instruktioner finns på följande sida:
Regiongemensamma regler om transport av farligt gods

Carolina Isacson

Servicechef, Område Södra Älvsborg
Telefonnummer
SÄS Borås Internlogistik
Senast uppdaterad: 2019-03-21 07:47