Uddevalla sjukhus - Miljö och återvinning

Miljö, återvinning och transport av farligt gods

Blanketter och instruktioner finns på följande sida:
Regiongemensamma regler om transport av farligt gods

Ulrika Karlsson

Servicechef, Område Fyrbodal
Telefonnummer
Internlogistik och lokalvård, Uddevalla
Senast uppdaterad: 2019-03-06 10:04