Central posthantering

Posttjänst

Tjänsten innebär central hantering av ankommande och avgående post i VGR, inklusive portokostnad.

Via posten kan du beställa frimärken, kuvert, rtg-kuvert, farligt gods-etiketter och vadderade kuvert.

Beställningsformulär - porto, kuvert, etiketter mm

Post anvisningar, blanketter mm

Titel

Regionposten,Västra Götalandsregionens postterminaler för intern- och externpost finns på fyra platser, SU Göteborg, NÄL Trollhättan, SKAS Skövde och SÄS Borås.

Regionposten hanterar och vidarebefordrar intern- och externbrev, värdeförsändelser REK postförskott express och hanterar avgående brev och paket.

Postterminalen SU Göteborg sköter all öppning och identifiering av returpost samt förmedlar fullmakter för värdeförsändelser.

Postterminalen SU Göteborg säljer även frimärken, vadderade kuvert.

Postterminalen SU Göteborg

Postterminalen NÄL Trollhättan

010-441 09 64

Postterminalen SKAS Skövde

0500-43 11 68

 

Returposten

Post, Returposten för Regionen

 

 

Fler kontaktuppgifter för Regionposten

Senast uppdaterad: 2018-11-09 08:27