Mölndals sjukhus - Patienttransport

Mölndals sjukhus
031-34 301 41

Logbuch - beställningsystem för patienttransporter

Elna-Marie Andersson

Transportplanerare
Telefonnummer

Kaj-Ove Roos

Objekspecialist Logbuch
Telefonnummer

Marie Löfgren

Teamchef, Patientvaktmästeri, Mölndals sjukhus
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-11-09 08:54