Patienttransport Mölndals sjukhus

Mölndals sjukhus
031-34 301 41

Logbuch - beställningsystem för patienttransporter

Elna-Marie Andersson

Transportplanerare
Telefonnummer

Kaj-Ove Roos

Objekspecialist Logbuch
Telefonnummer

Marie Löfgren

Teamchef, Patientvaktmästeri, Mölndals sjukhus
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-11-02 19:15