Patienttransporter Östra sjukhuset

Beställningar av patienttransporter, gasbeställning och mindre hot/våld situation sker via akutvaktens internnummer 031-3434026.

Logbuch - beställningsystem för patienttransporter

Gunnar Hansen

Teamchef, vaktmästeriet, Östra sjukhuset
Telefonnummer

Kaj-Ove Roos

Objekspecialist Logbuch
Telefonnummer

Gashantering 
Vid frågor kontakta 031-3435430

Gipsklippning på Östra sjukhuset
Utföres av Akutvakten endast på barnkliniken Östra sjukhuset
031-34 340 26

Teamchef, Gods, Östra sjukhuset
Telefonnummer