Folktandvården - utanför sjukhustomt

Sektion NH FTV HH inom Regionservice har ansvar för hela VGR.

Kontakta den avtalskoordinator som är placerad på närmaste ort eller kontakta oss via vår funktionsbrevlåda UFM Tjänster FB E-postadress

Annbritt Kock

Avtalskoordinator, Placeringsort Borås
Telefonnummer
E-post
Placeringsort Borås

Carl Koch

Avtalskoordinator, Placeringsort Uddevalla
Telefonnummer
E-post

Eje Abrahamsson

Avtalskoordinator, Placeringsort Mölndal
Telefonnummer
E-post

Håkan Kämpsten

Avtalskoordinator, Placeringsort Mölndal
Telefonnummer
E-post

Jessica Strand

Processledare, Placeringsort Mölndal
Telefonnummer
E-post

Jörgen Elisson

Avtalskoordinator, Placeringsort Uddevalla
Telefonnummer
E-post

Karin Floryd

Avtalskoordinator, Placeringsort Skövde
Telefonnummer
E-post

Martin Skogbert

Avtalskoordinator, Placeringsort Mölndal
Telefonnummer
E-post

 Kontaktuppgifter för:

 

Jenny Svensson

Teamchef Sektion NH FTV HH (UFM Tjänster)
Telefonnummer
E-post

Eva-Susan Atterfors

Områdeschef SÄS Alingsås NH FTV HH och Servicesamordnare
Telefonnummer
E-post

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

E-post

Växeltelefon

Senast uppdaterad: 2018-02-21 08:42