Lokalvård Alingsås lasarett

Lokalvård

Tjänsten innebär städning av vårdlokaler och övriga verksamhetslokaler. Tjänsteinnehållet för rena lokaler baseras på riktlinjer för städkvalitet enligt beslut av Regionstyrelsen.

För mer information och beställning av våra tjänster kontakta teamchef i första hand.

Alingsås erbjuder följande tjänster

  • Byggstäd
  • Dagligstäd
  • Storstäd
  • Helgstäd som ingår i SÖK

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

E-post

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Södra Ringgatan 30
441 33 Alingsås

Postadress

Regionservice Område SÄS Alingsås NH FTV HH
Sektion Alingsås Södra Ringgatan 30
441 33 Alingsås

Ingalill Hiding

Teamchef Alingsås Lokalvård och interntlogistik
Telefonnummer
E-post

Fler kontaktuppgifter område SÄS Alingsås

Senast uppdaterad: 2018-01-11 07:28