Lokalvård Kungälvs sjukhus

Lokalvårdstjänster

Rena lokaler, vårdlokaler, övriga verksamhetslokaler och övriga städtjänster vid behov.

Tjänsteinnehållet för lokalvård baseras på riktlinjer för städkvalitet enligt beslut av Regionstyrelsen.

För mer information och beställning av våra tjänster kontakta teamchef i första hand.

Ladda ned tjänstebeskrivning här.

Lokalvård

Verksamhetstelefon 0303-98336

Storstädstelefon 076-1024550

Teamchefer

Warren Tilson

Teamchef på lokalvård, Kungälv
Telefonnummer