Lokalvård NU-sjukvården/Uddevalla

Rena lokaler

Städning av vårdlokaler och övriga verksamhetslokaler. Tjänsteinnehållet för rena lokaler baseras på riktlinjer för städkvalitet enligt beslut av Regionstyrelsen.

För mer information och beställning av våra tjänster kontakta teamchef i första hand.

Ladda ned tjänstebeskrivning här.

Kontaktuppgifter Brinkåsen och Vänerparken

Brinkåsen 010-4734120
Brinkåsen 010-4734121
Brinkåsen 010-4734122
Brinkåsen 010-4734126
   
Vänerparken,
Verksamhetstelefon till VM
 0703-624174

Jari Eskelinen

Teamchef Lokalvård Vänersborg
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-02-20 09:32