Lokalvård SU/Sahlgrenska sjukhuset

Lokalvårdstjänster

Rena lokaler, vårdlokaler, övriga verksamhetslokaler och övriga städtjänster vid behov.

Tjänsteinnehållet för lokalvård baseras på riktlinjer för städkvalitet enligt beslut av Regionstyrelsen.

För mer information och beställning av våra tjänster kontakta teamchef i första hand.

Ladda ned tjänstebeskrivning här.

Ansvarig teamchef för lokalvård per geografiskt område

Karta över uppdelning av ansvarsområden 

Bild- och interventions centrum (BoIC)

031-342 15 18, dagtid.

Sterilcentral, Sahlgrenska

031-342 39 58, dygnet runt. 

 

Cecilia Fennick

Teamchef, Lokalvård Storstäd, Sahlgrenska sjukhuset
Telefonnummer
E-post

Kerstin Karlsson

Teamchef, Lokalvård Centralkomplex 1 och Maskinkörning, Sahlgrenska sjukhuset
Telefonnummer
E-post

Jessica Werder

Teamchef, Lokalvård Centralkomplex 2, Sahlgrenska sjukhuset
Telefonnummer
E-post
Byggnad 5032A och 5032B

Christina Mauritzon

Teamchef, Lokalvård BOIC, Sahlgrenska sjukhuset
Telefonnummer
E-post

Patrik Gidmo

Teamchef, Lokalvård Södra, Sahlgrenska sjukhuset
Telefonnummer
E-post

Haddy Barrow Cham

Teamchef, Lokalvård Nordväst, Sahlgrenska sjukhuset
Telefonnummer
E-post

Kristina Andersson

Teamchef, Lokalvård Specialstäd-operation, Sahlgrenska sjukhuset
Telefonnummer
E-post

Simona Harnell

Teamchef, Lokalvård Centralkomplex 3, Sahlgrenska sjukhuset
Telefonnummer
E-post

Fler kontaktuppgifter - Sahlgrenska