Lokalvård SkaS/Mariestad

Beställ städ utöver avtal

Teamchefer

Mikael Björk

Teamchef Mariestad, Lokalvård, Intern logistik, Arbetsplatsservice
Telefonnummer

Områdeschef

Dina Ebbeson

Områdeschef, Område SkaS
Telefonnummer
Mobil: 070 219 14 51