Lokalvård SkaS/Skövde

Beställ lokalvård

Teamchefer

Gunilla Lundqvist

Teamchef, Lokalvård
Telefonnummer
E-post

Teamchef, Skövde Lokalvård
Telefonnummer

Sektionschef

Dina Ebbeson

Sektionschef
Telefonnummer
E-post
Mobil: 070 219 14 51

Områdeschef

Dina Ebbeson

Områdeschef, Område SkaS
Telefonnummer
E-post
Mobil: 070 219 14 51
Senast uppdaterad: 2017-11-02 16:04