Mölndals sjukhus - Lokalvård

Lokalvårdstjänster

Rena lokaler, vårdlokaler, övriga verksamhetslokaler och övrig lokalvård vid behov.

Tjänsteinnehållet för lokalvård baseras på riktlinjer för städkvalitet enligt beslut av Regionstyrelsen.

För mer information och beställning av våra tjänster kontakta servicechef i första hand.

Ladda ned tjänstebeskrivning här.

Servicechefer

Cecilia Fennick

Teamchef, Lokalvård Storstäd, Sahlgrenska sjukhuset
Telefonnummer

Marie Löfgren

Teamchef, Patientvaktmästeri, Mölndals sjukhus
Telefonnummer

Kristin Zorman

Teamchef, Lokalvård Zon 1, Mölndals sjukhus
Telefonnummer

Mona Björlin

Teamchef, Lokalvård Zon 2, Mölndals sjukhus
Telefonnummer

Fler kontaktuppgifter - Mölndals sjukhus

Senast uppdaterad: 2018-11-09 08:47