Lokalvård SU/Mölndals sjukhus

Lokalvårdstjänster

Rena lokaler, vårdlokaler, övriga verksamhetslokaler och övriga städtjänster vid behov.

Tjänsteinnehållet för lokalvård baseras på riktlinjer för städkvalitet enligt beslut av Regionstyrelsen.

För mer information och beställning av våra tjänster kontakta teamchef i första hand.

Ladda ned tjänstebeskrivning här.

Teamchefer

Cecilia Fennick

Teamchef, Lokalvård Storstäd, Sahlgrenska sjukhuset
Telefonnummer
E-post

Marie Löfgren

Teamchef, Patientvaktmästeri, Mölndals sjukhus
Telefonnummer
E-post

Kristin Zorman

Teamchef, Lokalvård Zon 1, Mölndals sjukhus
Telefonnummer
E-post

Mona Björlin

Teamchef, Lokalvård Zon 2, Mölndals sjukhus
Telefonnummer
E-post

Fler kontaktuppgifter - Mölndals sjukhus