Lokalvård via entreprenad - utanför sjukhustomt

Sektion NH FTV HH inom Regionservice har ansvar för lokalvård, fönsterputs och entrémattor via entreprenad för hela VGR.

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Regionservice Entreprenad
regionservice.entreprenad@vgregion.se

Jenny Svensson

Teamchef Sektion NH FTV HH
Telefonnummer

Annbritt Kock

Avtalskoordinator
Telefonnummer

Eje Abrahamsson

Avtalskoordinator
Telefonnummer

Håkan Kämpsten

Avtalskoordinator
Telefonnummer

Jessica Strand

Avtalskoordinator
Telefonnummer

Jörgen Elisson

Avtalskoordinator
Telefonnummer

Karin Floryd

Avtalskoordinator
Telefonnummer

Martin Skogbert

Avtalskoordinator
Telefonnummer

Kontaktuppgifter för:

 

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Eva-Susan Atterfors

Områdeschef SÄS Alingsås NH FTV HH och Servicesamordnare
Telefonnummer