Korttidsleasing

Regionservice hanterar en stor del av Västra Götalandsregionens leasingbilar. Leasingbilar finns att hyra när du inte kan åka med kollektiva färdmedel i arbetet. Först när det inte finns någon leasingbil får du använda privat bil. Samåkning sänker kostnaderna och sparar miljön.

Korttidshyra: Fordon kan bokas från en dag upp till en månad.

Varje månad debiteras verksamheten för de leasingbilar som har beställts. Debitering sker på de ansvarsnummer som uppgivits vid beställningen.

Tillämpning

  • Timdebitering (07,00-18,00)
  • Gemensamt Regionpris oavsett bilmodell: 78 kr/timme
  • Maxtaxa 624 SEK/dygn
  • Minimipris: 200 kr/bokning
  • Timpris inkluderar bränsle, fordons- och trängselskatter.

Senast uppdaterad: 2017-11-02 19:33